የEiTEX መምህራን ስለተቋሙ አጠቃላይ ሥራ እንቅስቃሴ ከአካዳሚክ እና አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አደረጉ

EiTEX መምህራንስለተቋሙአጠቃላይሥራእንቅስቃሴበተመለከተከአካዳሚክእናአስተዳደርዘርፍኃላፊዎችጋር17/04/2012 .ውይይትአደረጉ፡፡

     

Date: 
Tue, 12/31/2019
Image: 
Place: 
Bahir Dar University
Share